Compartir a les xarxes
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

14 Raons per invertir en el sector agrari a Catalunya

Compreu terra, que ja no en fan més.” – Mark Twain

Invertir en el sector agrari pot ser una decisió estratègica i beneficiosa a llarg termini. A continuació, us presentem alguns dels principals avantatges d’invertir en aquest sector:

 1. Inversió segura i estable: L’agricultura és un sector allunyat de l’especulació i la volatilitat, amb un creixement superior a l’1,5% en les últimes dues dècades. Genera més del 14% de l’ocupació nacional i representa el 19% del PIB a Catalunya.
 2. Baix risc: El sector agrari presenta un risc molt baix per a l’inversor a causa de la seva estabilitat i creixement, sent considerat estratègic pel govern i la UE.
 3. Pes econòmic significatiu: El sector agroalimentari català és essencial per a l’economia. La combinació de l’activitat agrària, la ramaderia i el sector alimentari representa una facturació conjunta de 38.205 milions d’euros. Això és set vegades més que els fabricants de productes farmacèutics i més del doble que la indústria química o el sector de l’automoció1.
 4. Contribució al PIB: El sector agroalimentari genera aproximadament el 19% del PIB català. A més, el mercat internacional ja suposa un 60% de les vendes, demostrant la seva competitivitat i potencial de creixement2.
 5. Inversió estrangera: Catalunya és atractiva per a la inversió estrangera en aquest sector. Entre el 2017 i el 2021, es van realitzar 36 projectes d’inversió estrangera, captant 595 milions d’euros. Això representa un creixement del 16%3.
 6. Ajuts i tecnologies: El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ofereix ajuts per a la tecnologia 4.0 i l’agricultura de precisió. Aquests.
 7. Fàcil d’amortitzar i rendible: Els projectes d’inversió en agricultura ofereixen millors marges de rendibilitat i són més fàcils d’amortitzar en menys temps.
 8. Modern i innovador: El camp català ha experimentat una profunda transformació, incorporant avenços tecnològics com robots, sensors i programari especialitzat. La inversió privada en R+D del sector agroalimentari va augmentar gairebé un 12% el 2018.
 9. Ampli ventall d’oportunitats: A Catalunya disposem de múltiples possibilitats d’inversió en diferents productes agrícoles, ramaders i forestals. La diversitat de cultius fomenta la innovació i l’adopció de noves tecnologies agrícoles, millorant la productivitat i la sostenibilitat.
 10. Ingressos recurrents i protecció davant la inflació: Les noves tècniques de gestió agrícola aporten ingressos recurrents a l’inversor i diversificació davant d’inversions tradicionals.
 11. Consolidació del sector: Es preveu una fase duradora de consolidació en el sector agrícola català, especialment en l’hortofrutícola, aportant capital per al seu creixement i millora d’eficiència.
 12. Creixement estructural a llarg termini: Impulsat per l’augment de població, major poder adquisitiu i demanda d’aliments saludables i sostenibles.
 13. Necessitat bàsica: L’alimentació és una necessitat fonamental, per la qual cosa l’agricultura té un gran potencial de creixement com a sector clau per al desenvolupament econòmic.
 14. Valor Tangible: Les terres agrícoles són actius tangibles que ofereixen seguretat i valor intrínsec. A diferència d’altres inversions financeres, la terra té un valor físic real. Amb el temps, el valor de les terres agrícoles tendeix a augmentar, oferint apreciació de capital.

En resum, invertir en el sector agrari a Catalunya pot ser una decisió intel·ligent, atesa la seva importància econòmica i les oportunitats disponibles. 😊🌱🚜